<form id="j97br"></form>

      <form id="j97br"><nobr id="j97br"><meter id="j97br"></meter></nobr></form>

      <address id="j97br"><nobr id="j97br"></nobr></address>

      歡迎來到原中小學教育資源網!

      《觀田家·微雨眾卉新》原文及翻譯

      古籍 時間:2019-09-06 我要投稿
      【www.xiaotiaoshen.cn - 古籍】

       《觀田家·微雨眾卉新》

       微雨眾卉新,一雷驚蟄始。

       田家幾日閑,耕種從此起。

       丁壯俱在野,場圃亦就理。

       歸來景常晏,飲犢西澗水。

       饑劬不自苦,膏澤且為喜。

       倉稟無宿儲,徭役猶未已。

       方慚不耕者,祿食出閭里。

       【前言】

       《觀田家·微雨眾卉新》是唐代詩人韋應物所寫的一首描寫農家生活的五言律詩。該詩語言平實,絕少雕飾,是詩人站在同情人民疾苦的立場上對不合理的社會現實的揭露與抨擊,客觀真實地展示了田家生活的凄楚與悲哀。

       【注釋】

       ⑴田家:農民。

       ⑵卉:草的總稱。

       ⑶驚蟄:二十四節氣之一。

       ⑷耕種:泛指種田的事。

       ⑸場圃:春天用來種菜,秋天打場的地方。

       ⑹景:日光。

       ⑺晏:晚。

       ⑻犢:小牛。

       ⑼劬:過分勞苦。

       ⑽膏澤:謂貴如油的春雨。

       ⑾稟:儲存谷物的屋舍。

       ⑿宿儲:隔夜之糧。

       ⒀徭役:古時官府向人民攤派的無償勞動。

       ⒁慚:羞愧。

       ⒂不耕者:做官的人。

       ⒃祿食:俸祿。

       ⒄閭里:鄉里,泛指民間。

       【翻譯】

       一場微細的春雨百草充滿生機,一聲隆隆的春雷驚蟄節令來臨。種田人家一年能有幾天空閑,田中勞作從驚蟄便開始忙碌起來。年輕力壯的都去田野耕地,場院又改成菜地也整理出來了。從田中歸來常是太陽落山以后,還要牽上牛犢到西邊山澗去飲水。挨餓辛勞農夫們從不叫苦,一場貴如油的春雨降下就使他們充滿了喜悅。糧倉中早已沒了往日的存糧,但官府的派差卻還無盡無休。看到農民這樣,我這不耕者深感慚愧,我所得的俸祿可都出自這些種田百姓。

       【賞析】

       德宗興元元年(784年),詩人任滁州刺史期間,看到春耕時節田家辛勤勞苦的場景,觸景生情,寫下了這首田園詩。

       “微雨眾卉新,一雷驚蟄始”扣住詩題“田家”,從春雨春雷寫起,點出春耕。 “微雨”二字寫春雨,用白描手法,沒有細密的描繪“微雨”,而將重點放在“眾卉新”三字上,既寫出萬木逢春雨的欣欣向榮,又表達了詩人的欣喜之情。“一雷驚蟄始”以民間傳說“驚蟄”這天雷鳴,而萬蟲驚動,來寫春耕之始。

       “田家幾日閑,耕種從此起”總寫農家耕作。“幾日閑”更是用反問句式道出了農民勞作的艱辛。

       “丁壯俱在野,場圃亦就理。歸來景常晏,飲犢西澗水。”具體寫農夫終日忙碌不休的事情。寫農忙,既是一年到頭,又是從早到晚,可見時間之長;從空間來講,也是十分廣闊的,既有田地、場院、又有菜圃、澗水。另外“俱”字將農夫忙碌無一人輕閑點出,“就理”又寫出農夫雖忙,但有條不紊,忙而不亂。這四句是白描手法,語言簡明而無雕飾,自然平淡,極煉如不煉。

       “饑劬不自苦,膏澤且為喜”這二句寫出了農民的勤勞樸實。

       “侖廩無宿儲,徭役猶未已”在前面鋪敘農忙之后,突然轉筆寫到農夫的無糧與徭役之苦,筆墨雖樸實,但同情之意流注其間,此二句可使讀者縱觀封建社會農夫被壓迫之慘狀。

       “方慚不耕者,祿食出閭里”是詩人以觀感作結。講食祿不耕者對衣食父母的農夫們的艱辛勞作而又饑寒的情況慚然生愧。“方慚”二字既是對不勞者的譴責,也是詩人對自己宦游食祿生活的自責。

       詩人在此詩中用通俗易懂的詩句描寫了田家的勞碌和辛苦,表達了對其的同情,慚愧官吏的不勞而食。筆法樸實自然,不加渲染夸飾。

      熱門文章
      南方彩票