<form id="j97br"></form>

      <form id="j97br"><nobr id="j97br"><meter id="j97br"></meter></nobr></form>

      <address id="j97br"><nobr id="j97br"></nobr></address>

      歡迎來到原中小學教育資源網!

      三字經全文帶拼音

      漢語拼音 時間:2018-12-03 我要投稿
      【www.xiaotiaoshen.cn - 漢語拼音】

       《三字經》是中國的傳統啟蒙教材,在中國古代經典當中《三字經》是最淺顯易懂的讀本之一。很多大朋友在小時候可能都讀過三字經,現在想給小孩找有拼音版的,小編馬上為您奉上三字經全文

      三字經全文

       rén zhī chū xìng běn shàn

       人 之 初 , 性 本 善。

       xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

       性 相 近 , 習 相 遠。

       gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

       茍 不 教 , 性 乃 遷。

       jiào zhī dào guì yǐ zhuān

       教 之 道 , 貴 以 專。

       xī mèng mǔ zé lín chǔ

       昔 孟 母 , 擇 鄰 處。

       zǐ bù xué duàn jī zhù

       子 不 學 , 斷 機 杼。

       dòu yān shān yǒu yì fāng

       竇 燕 山 , 有 義 方。

       jiào wǔ zǐ míng jù yáng

       教 五 子 , 名 俱 揚。

       yǎng bú jiào fù zhī guò

       養 不 教 , 父 之 過。

       jiào bù yán shī zhī duò

       教 不 嚴 , 師 之 惰。

       zǐ bù xué fēi suǒ yí

       子 不 學 , 非 所 宜。

       yòu bù xué lǎo hé wéi

       幼 不 學 , 老 何 為。

       yù bù zhuó bù chéng qì

       玉 不 琢 , 不 成 器。

       rén bù xué bù zhī yì

       人 不 學 , 不 知 義。

       wèi rén zǐ fāng shào shí

       為 人 子 , 方 少 時。

       qīn shī yǒu xí lǐ yí

       親 師 友 , 習 禮 儀。

       xiāng jiǔ líng néng wēn xí

       香 九 齡 , 能 溫 席。

       xiào yú qīn suǒ dāng zhí

       孝 于 親 , 所 當 執。

       róng sì suì néng ràng lí

       融 四 歲 , 能 讓 梨。

       tì yú zhǎng yí xiān zhī

       弟 于 長 , 宜 先 知。

       shǒu xiào tì cì jiàn wén

       首 孝 弟 , 次 見 聞。

       zhī mǒu shù shí mǒu wén

       知 某 數 , 識 某 文。

       yī ér shí shí ér bǎi

       一 而 十 , 十 而 百。

       bǎi ér qiān qiān ér wàn

       百 而 千 , 千 而 萬。

       sān cái zhě tiān dì rén

       三 才 者 , 天 地 人。

       sān guāng zhě rì yuè xīng

       三 光 者 , 日 月 星。

       sān gāng zhě jūn chén yì

       三 綱 者 , 君 臣 義。

       fù zǐ qīn fū fù shùn

       父 子 親 , 夫 婦 順。

       yuē chūn xià yuē qiū dōng

       曰 春 夏 , 曰 秋 冬。

       cǐ sì shí yùn bù qióng

       此 四 時 , 運 不 窮。

       yuē nán běi yuē xī dōng

       曰 南 北 , 曰 西 東。

       cǐ sì fāng yìng hū zhōng

       此 四 方 , 應 乎 中。

       yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

       曰 水 火 , 木 金 土。

       cǐ wǔ xíng běn hū shù

       此 五 行 , 本 乎 數。

       yuē rén yì lǐ zhì xìn

       曰 仁 義 , 禮 智 信。

       cǐ wǔ cháng bù róng wěn

       此 五 常 , 不 容 紊。

       dào liáng shū mài shǔ jì

       稻 粱 菽 , 麥 黍 稷。

       cǐ liù gǔ rén suǒ shí

       此 六 谷 , 人 所 食。

       mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

       馬 牛 羊 , 雞 犬 豕。

       cǐ liù chù rén suǒ sì

       此 六 畜 , 人 所 飼。

       yuē xǐ nù yuē āi jù

       曰 喜 怒 , 曰 哀 懼。

       ài wù yù qī qíng jù

       愛 惡 欲 , 七 情 具。

       páo tǔ gé mù shí jīn

       匏 土 革 , 木 石 金。

       sī yǔ zhú nǎi bā yīn

       絲 與 竹, 乃 八 音。

       gāo zēng zǔ fù ér shēn

       高 曾 祖 , 父 而 身。

       shēn ér zǐ zǐ ér sūn

       身 而 子 , 子 而 孫。

       zì zǐ sūn zhì xuán zēng

       自 子 孫 , 至 玄 曾

       nǎi jiǔ zú rén zhī lún

       乃 九 族 , 人 之 倫。

       fù zǐ ēn fū fù cóng

       父 子 恩 , 夫 婦 從。

       xiōng zé yǒu dì zé gōng

       兄 則 友 , 弟 則 恭。

       zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

       長 幼 序 , 友 與 朋。

       jūn zé jìng chén zé zhōng

       君 則 敬 , 臣 則 忠。

       cǐ shí yì rén suǒ tóng

       此 十 義 , 人 所 同。

       fán xùn méng xū jiǎng jiū

       凡 訓 蒙 , 須 講 究。

       xiáng xùn gǔ míng jù dòu

       詳 訓 詁 , 明 句 讀。

       wéi xué zhě bì yǒu chū

       為 學 者 , 必 有 初。

       xiǎo xué zhōng zhì sì shū

       小 學 終 , 至 四 書。

       lún yǔ zhě èr shí piān

       論 語 者 , 二 十 篇。

       qún dì zǐ jì shàn yán

       群 弟 子 , 記 善 言。

       mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

       孟 子 者 , 七 篇 止。

       jiǎng dào dé shuō rén yì

       講 道 德 , 說 仁 義。

       zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

       作 中 庸 , 子 思 筆。

       zhōng bù piān yōng bú yì

       中 不 偏 , 庸 不 易。

       dà xiǎo dài zhù lǐ jì

       大 小 戴 , 注 禮 記。

       shù shèng yán lǐ yuè bèi

       述 圣 言 , 禮 樂 備。

       yuē guó fēng yuē yǎ sòng

       曰 國 風 , 曰 雅 頌。

       hào sì shī dāng fěng yǒng

       號 四 詩 , 當 諷 詠。

       shī jì wáng chūn qiū zuò

       詩 既 亡 , 春 秋 作。

       yù bāo biǎn bié shàn è

       寓 褒 貶 , 別 善 惡。

       sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

       三 傳 者 , 有 公 羊。

       yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

       有 左 氏 , 有 谷 梁。

       jīng jì míng fāng dú zǐ

       經 既 明 , 方 讀 子。

       cuō qí yào jì qí shì

       撮 其 要 , 記 其 事。

       wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

       五 子 者 有 荀 揚。

       wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

       文 中 子 , 及 老 莊。

       jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

       經 子 通 , 讀 諸 史。

       kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

       考 世 系 , 知 終 始。

       zì xī nóng zhì huáng dì

       自 羲 農 , 至 黃 帝。

       hào sān huáng jū shàng shì

       號 三 皇 , 居 上 世。

       táng yǒu yú hào èr dì

       唐 有 虞 , 號 二 帝。

       xiāng yī xùn chēng shèng shì

       相 揖 遜 , 稱 盛 世。

       xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

       夏 有 禹 , 商 有 湯。

       zhōu wén wǔ chēng sān wáng

       周 文 武 , 稱 三 王。

       xià chuán zǐ jiā tiān xià

       夏 傳 子 , 家 天 下。

       sì bǎi zǎi qiān xià shè

       四 百 載 , 遷 夏 社。

       tāng fá xià guó hào shāng

       湯 伐 夏 , 國 號 商。

       liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

       六 百 載 , 至 紂 亡。

       zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

       周 武 王 , 始 誅 紂。

       bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

       八 百 載 , 最 長 久。

       zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

       周 轍 東 , 王 綱 墜。

       Chěng gān gē shàng yóu shuì

       逞 干 戈 , 尚 游 說。

       shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

       始 春 秋 , 終 戰 國。

       wǔ bà qiáng qī xióng chū

       五 霸 強 , 七 雄 出。

       yíng qín shì shǐ jiān bìng

       嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

       chuán èr shì chǔ hàn zhēng

       傳 二 世 , 楚 漢 爭。

       gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

       高 祖 興 , 漢 業 建。

       zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

       至 孝 平 , 王 莽 篡。

       guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

       光 武 興 , 為 東 漢。

       sì bǎi nián zhōng yú xiàn

       四 百 年 , 終 于 獻。

       wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

       魏 蜀 吳 , 爭 漢 鼎。

       hào sān guó qì liǎng jìn

       號 三 國 , 迄 兩 晉。

       song qí jì liáng chén chéng

       宋 齊 繼 , 梁 陳 承。

       wéi nán cháo dū jīn líng

       為 南 朝 , 都 金 陵。

       běi yuán wèi fēn dōng xi

       北 元 魏 , 分 東 西。

       yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

       宇 文 周 , 與 高 齊。

       dài zhì suí yì tǔ yǔ

       迨 至 隋 , 一 土 宇。

       bú zài chuan shī tǒng xù

       不 再 傳 , 失 統 緒。

       táng gāo zǔ qǐ yì shī

       唐 高 祖 , 起 義 師。

       chú suí luàn chuàng guó jī

       除 隋 亂 , 創 國 基。

       èr shí chuán sān bǎi zǎi

       二 十 傳 , 三 百 載。

       liáng miè zhī guó nǎi gǎi

       梁 滅 之 , 國 乃 改。

       liáng táng jìn jí hàn zhōu

       梁 唐 晉 , 及 漢 周。

       chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

       稱 五 代 , 皆 有 由。

       yán sòng xīng shòu zhōu shàn

       炎 宋 興 , 受 周 禪。

       shí bā chuán nán běi hùn

       十 八 傳 , 南 北 混。

       liáo yǔ jīn dì hào fēn

       遼 與 金 , 帝 號 紛。

       dài miè liáo sòng yóu cún

       迨 滅 遼 , 宋 猶 存。

       zhì yuán xīng jīn xù xiē

       至 元 興 , 金 緒 歇。

       yǒu sòng shì yì tong miè

       有 宋 世 , 一 同 滅。

       bìng zhōng guó jiān róng dí

       并 中 國 , 兼 戎 狄。

       míng tài zǔ jiǔ qīn shī

       明 太 祖 , 久 親 師。

       chuán jiàn wén fāng sì sì

       傳 建 文 , 方 四 祀。

       qiān běi jīng yǒng lè sì

       遷 北 京 , 永 樂 嗣。

       dài chóng zhēn méi shān shì

       迨 崇 禎 , 煤 山 逝。

       qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

       清 太 祖 , 膺 景 命。

       jìng sì fāng kè dà dìng

       靖 四 方 , 克 大 定。

       zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

       至 宣 統 , 乃 大 同。

       shí èr shì qīng zuò zhōng

       十 二 世 , 清 祚 終。

       dú shǐ zhě kǎo shí lù

       讀 史 者 , 考 實 錄。

       tōng gǔ jīn ruò qīn mù

       通 古 今 , 若 親 目。

       kǒu ér song xīn ér wéi

       口 而 誦 , 心 而 維。

       cháo yú sī xī yú sī

       朝 于 斯 , 夕 于 斯。

       xī zhòng ní shī xiàng tuó

       昔 仲 尼 , 師 項 橐。

       gǔ shèng xián shàng qín xué

       古 圣 賢 , 尚 勤 學。

       zhào zhōng ling dú lǔ lún

       趙 中 令 , 讀 魯 論。

       bǐ jì shì xué qiě qín

       彼 既 仕 , 學 且 勤。

       pī pú biān xiāo zhú jiǎn

       披 蒲 編 , 削 竹 簡。

       bǐ wú shū qiě zhī miǎn

       彼 無 書 , 且 知 勉。

       tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

       頭 懸 梁 , 錐 刺 股。

       bǐ bú jiào zì qín kǔ

       彼 不 教 , 自 勤 苦。

       rú náng yíng rú yìng xuě

       如 囊 螢 , 如 映 雪。

       jiā suī pín xué bú chuò

       家 雖 貧 , 學 不 輟。

       rú fù xīn rú guà jiǎo

       如 負 薪 , 如 掛 角。

       shēn suī láo yóu kǔ zhuó

       身 雖 勞 , 猶 苦 卓。

       sū lǎo quán èr shí qī

       蘇 老 泉 , 二 十 七。

       shǐ fā fèn dú shū jí

       始 發 奮 , 讀 書 籍。

       bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

       彼 既 老 , 猶 悔 遲。

       ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

       爾 小 生 , 宜 早 思。

       ruò liáng hào bā shí èr

       若 梁 灝 , 八 十 二。

       duì dà tíng kuí duō shì

       對 大 廷 , 魁 多 士。

       bǐ jì chéng zhòng chēng yì

       彼 既 成 , 眾 稱 異。

       ěr xiǎo shēng yí lì zhì

       爾 小 生 , 宜 立 志。

       yíng bā suì néng yǒng shī

       瑩 八 歲 , 能 詠 詩。

       mì qī suì néng fù qí

       泌 七 歲 , 能 賦 棋。

       bǐ yǐng wù rén chēng qí

       彼 穎 悟 , 人 稱 奇。

       ěr yòu xué dāng xiào zhī

       爾 幼 學 , 當 效 之。

       cài wén jī néng biàn qín

       蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

       xiè dào yùn néng yǒng yín

       謝 道 韞 , 能 詠 吟。

       bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

       彼 女 子 , 且 聰 敏。

       ěr nán zǐ dāng zì jǐng

       爾 男 子 , 當 自 警。

       táng liú yàn fāng qī suì

       唐 劉 晏 , 方 七 歲。

       jǔ shén tóng zuò zhèng zì

       舉 神 童 , 作 正 字。

       bǐ suī yòu shēn yǐ shì

       彼 雖 幼 , 身 已 仕。

       ěr yòu xué miǎn ér zhì

       爾 幼 學 , 勉 而 致。

       yǒu wéi zhě yì ruò shì

       有 為 者 , 亦 若 是。

       quǎn shǒu yè jī sī chén

       犬 守 夜 , 雞 司 晨。

       gǒu bù xué hé wéi rén

       茍 不 學 , 曷 為 人。

       cán tǔ sī fēng niàng mì

       蠶 吐 絲 , 蜂 釀 蜜。

       rén bù xué bù rú wù

       人 不 學 , 不 如 物。

       yòu ér xué zhuàng ér xíng

       幼 而 學 , 壯 而 行。

       shàng zhì jūn xià zé mín

       上 致 君 , 下 澤 民。

       yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

       揚 名 聲 , 顯 父 母。

       guāng yú qián yù yú hòu

       光 于 前 , 裕 于 后。

       rén yí zǐ jīn mǎn yíng

       人 遺 子 , 金 滿 贏。

       wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

       我 教 子 , 惟 一 經。

       qín yǒu gōng xì wú yì

       勤 有 功 , 戲 無 益。

       jiè zhī zāi yí miǎn lì

       戒 之 哉 , 宜 勉 力。

      三字經全文帶拼音

      熱門文章
      南方彩票