<form id="j97br"></form>

      <form id="j97br"><nobr id="j97br"><meter id="j97br"></meter></nobr></form>

      <address id="j97br"><nobr id="j97br"></nobr></address>

      歡迎來到原中小學教育資源網!

      滿井游記復習試題

      試題 時間:2018-04-25 我要投稿
      【www.xiaotiaoshen.cn - 試題】

       燕(yān)地寒,花朝(zhāo)節后,余寒猶厲。凍風時作,作則飛沙走礫(lì)。局促一室之內,欲出不得。每冒風馳行,未百步輒(zhé)返。

       廿(niàn)二日天稍和,偕(xié)數友出東直,至滿井。高柳夾(jiā)堤(dī),土膏(gāo)微潤,一望空闊,若脫籠之鵠(hú)。于時冰皮始解,波色乍(zhà)明,鱗(lín)浪層層,清澈見底,晶晶然如鏡之新開而冷光之乍出于匣(xiá)也。山巒為晴雪所洗,(juan)娟然如拭,鮮妍(yán)明媚,如倩(qiàn)女之靧(huì)面而髻(jì)鬟(huán)之始掠也。柳條將舒未舒,柔梢披風,麥田淺鬣(liè)寸許。游人雖未盛,泉而茗(míng)者,罍(léi)而歌者,紅裝而蹇(jiǎn)者,亦時時有。風力雖尚勁(jìng),然徒步則汗出浹(jiā)背。凡曝(pù)沙之鳥,呷(xiā)浪之鱗,悠然自得,毛羽鱗鬣(liè)之間皆有喜氣。始知郊田之外未始無春,而城居者未之知也。

       夫(fú)不能以游墮(huī)事,瀟(xiāo)然于山石草木之間者,惟此官也。而此地適與余近,余之游將自此始,惡(wū)能無紀?己亥(hài)之二月也。

       一、解釋加點字

       1、凍風時作() 2、局促一室之內() 3、偕數友出東直() 4、土膏微潤() 5、波色乍明()

       6、 如倩女之靧面而髻鬟之始掠也()() 8、柔梢披風()9、泉而茗者,罍而歌者,紅裝而蹇者() () () () ()

       10、風力雖尚勁()11、汗出浹背() 12、曝沙之鳥() 13、呷浪之鱗() 14、而此地適與余近()

       15、夫不能以游墮事。() 16、惡能無紀()()

       二、翻譯句子

       1、高柳夾堤,土膏微潤,一望空闊

       2、晶晶然如鏡之新開而冷光之乍出于匣也。

       3、如倩女之靧面而髻鬟之始掠也。

       4、游人雖未盛,泉而茗者,罍(lèi)而歌者,紅裝而蹇(jiǎn)者,亦時時有。

       5、始知郊田之外未始無春,而城居者未之知也。

       6、夫(fú)不能以游墮(huī)事,瀟(xiāo)然于山石草木之間者,惟此官也

       三、用原文回答下列問題:

       ⑴ 表現作者春游滿井輕松愉快的心情的句子是:_________________

       ⑵ 描寫波光的比喻句是:__________________________

       ⑶ 描寫山巒為晴雪所洗后的鮮艷明媚的比喻句是:____________________

       四、回答下列問題

       1、“游人雖未盛……毛羽鱗鬣之間皆有喜氣”幾句用了什么修辭方法?從哪兩個方面寫出了“春”的信息?

       2、本文是從哪些方面寫出城游玩的喜悅之情的?

       3、請簡要闡述“始知郊田之外未始無春,而城居者未之知也”一句所蘊含的哲理。

      熱門文章
      南方彩票