<form id="j97br"></form>

      <form id="j97br"><nobr id="j97br"><meter id="j97br"></meter></nobr></form>

      <address id="j97br"><nobr id="j97br"></nobr></address>

      歡迎來到原中小學教育資源網!

      古文楊布打狗閱讀試題及答案

      試題 時間:2019-08-10 我要投稿
      【www.xiaotiaoshen.cn - 試題】

       楊布打狗

       楊朱之弟曰布,衣素衣而出。天雨,解素衣,衣緇衣①而反。其狗不知,迎而吠之。楊布怒,將撲之。楊朱曰:子無撲矣,子亦猶是②也。向者使③汝狗白而往,黑而來,豈能無怪矣?

       注釋

       1、楊朱,先秦哲學家,戰國時期魏國人,字子居

       2、曰:名叫。

       3、衣:穿。

       4、雨:下雨。

       5、素:白色的。

       6、衣:上衣,這里指衣服。

       7、緇(zī):黑色。

       8、反:通返。返回。

       9、知:了解,知道。

       10、而:連詞,表修飾,無義。

       11、吠:(狗)大叫。

       12、怒:生氣,憤怒。

       13、將:打算。

       14、撲:打、敲。

       15、子:你

       16、猶是:像這樣。

       17、向者:剛才。向,從前,往昔。

       18、使:假使,假若。

       19、豈:怎么。

       20、無:同毋,不,不要。

       21、怪:以怪。

       22、衣素衣:穿著白衣服

       《楊布打狗》閱讀訓練

       1.下面加點的之用法與其他不同的一項是()

       A.楊朱之弟曰布B.迎而吠之C.蓮,花之君子者也D.忠之屬也,可以一戰

       2.解釋下列加點的詞。

       ①衣素衣而出_______________②衣緇衣而反_______________

       3.翻譯句子。

       向者使汝狗白而往,黑而來,豈能無怪矣?

       譯文:

       4.學習語文重在積累。請你寫出三個含有狗的成語。

       5.狗只認衣冠而不認人,這不足為怪。讀了本文后,你認為這則故事揭示了一個什么道理?

       ____________________________________

       《楊布打狗》閱讀答案

       1.B

       2.①動詞,穿;名詞,衣服②同返,回來

       3.先前假如你的狗是一身白色出去,又一身黑色回來,難道你能不感到奇怪嗎?

       4.雞鳴狗盜雞零狗碎蠅營狗茍5.事物是千變萬化的,要想正確地認識事物,就不能用一成不變的眼光看待事物,更不能被一時的表面現象所迷惑,要抓住事物的本質。

       《楊布打狗》參考翻譯

       楊朱的弟弟叫楊布,穿著白色的衣服出門。天降,脫掉白衣服,穿黑色的衣服回家。他的狗不知道,迎面狂吠的。楊布生氣,準備打它。楊朱說:你不要打了,你也是一樣。如果讓你的狗白而去黑而來,你難道不奇怪嗎?

      熱門文章
      南方彩票